اینکه آیا عدم فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و یا توئتر کار درست است یا خیر جای گفتگو دارد اما روشهایی که برای ایجاد محدودیت ایجاد می شود خود بسیار جای تعمل دارد مانند ماهواره که از طریق های مختلف در دسترس است شبکه های فیلتر شده هم از طریق 

VPN  به راحتی در دسترس می باشد اینجا جای فرهنگ سازی و استفاده درست خالی است .

ایسنا نوشت: رییس پلیس فتای ناجا درباره رفع فیلتر توئئیتر، اظهار کرد: همچنین چیزی صحت ندارد و توئیتر رفع فیلتر نخواهد شد.

 

سردار کمال هادیانفر افزود: توئیتر عامل فعالیت تروریست‌هاست و من در نشست اسپانیا رسما به مدیر آن گفتم که در حال حاضر بیش از ۷۵۰ هزار نفر در دنیا از داعش طرفداری می‌کنند و عامل تررویستی داعش هستند وتمام فعالیت آنها در توئیتر رخ می دهد.

وی با اشاره به عملیات تروریستی داعش‌ در مجلس و حرم اما ، به ایسنا گفت: ما فراموش نکنیم هماهنگی‌های همین عملیات تروریستی گروهک داعش در تهران تماما در تلگرام رخ داد .

توئیتر و تلگرام، بسترهای عملیات‌های تررویستی

هادیانفر با تاکید براینکه ما چنین مواردی را فراموش نمی کنیم ، تصریح کرد: مدیر تلگرام هم این موضوع را می داند و ما این موارد را به آنها منتقل کرده ایم.

به گفته رییس پلیس فتای ناجا، بستر عملیات‌های تررویستی و ارتباطی تروریست‌ها در دنیا در درجه اول توئیتر و در درجه دوم تلگرام است.
وی در پایان گفت: بنابراین با توجه به وضعیت موجود توئیتر رفع فیلتر نخواهد شد.