صبح شده، از رختخواب بیا بیرون. دکمه قطع آلارم رو نزن!

چگونگی بیدار شدن شما، اغلب مشخص می کند بقیه روزتان چطور سپری خواهد شد. به همین دلیل آغاز هر روز با یک روال قوی و خوشبینانه حائز اهمیت است.

تصور می کنید موفق ترین افراد در جهان روز خود را چگونه آغاز می کنند؟ قطعا هر چه هست با در رختخواب ماندن، بیشتر خوابیدن یا به سختی از رختخواب بیرون آمدن نیست.

اولین مرحله فعالیتهای سالم در صبح، بیدار شدن با تفکری مثبت است. اگر اغلب احساس می کنید که در طول روز زمان کافی در اختیار ندارید، ساعات اضافی صبح به شما کمک خواهند کرد کار بیشتری انجام دهید.  افرادی مانند ریچارد برنسون و قهرمان المپیک، جسیکا انیس هیل، روز خود را با خوردن یک صبحانه سالم، برنامه ریزی برای ادامه روز و ورزش آغاز می کنند.

برای اینکه از رازهای صبحگاهی بیشتری آگاه شوید، نگاهی به اینفوگرافیک زیر بیندازید:

fa-1475851538_8-morning-secrets-successful-people-infographic