رقبای من چه کاری را انجام نمی دهند؟ تئودور روزولت می گوید: “رقابت، دزد شادمانی است”، اما نظر ما متفاوت است. بیایید با خودمان روراست باشیم. با اینکه هر کسی دوست دارد بازی خودش را پیش ببرد، هیچ کس نمی تواند رقبایش را مد نظر قرار ندهد. شما مجبور هستید که به رقبایتان توجه […]

بیشتر بخوانید