اگر محتوای شما فایده ای برای خوانندگان شما نداشته باشد، مشکلی را حل نکند، پاسخ سوالی نباشد یا آنها را سرگرم نکند، در اینصورت خواننده با چه هدفی باید آن را مطالعه کند؟ آیا تا به حال شده با این تصور که ایده خوبی دارید مطلبی بنویسید، اما مطلب شما پس از انتشار نتواند نظر […]

بیشتر بخوانید