لینکدین بهترین زمان برای درخواست کارآموزی، مکان درخواست و اینکه کدام حوزه ها موقعیت های تمام وقت ارائه می دهند را به شما نشان می دهد.

 

پیداکردن دوره های کارآموزی می تواند به همان دشواری یافتن شغل باشد. اما اگر تابستان امسال برای شرکت در دوره های کارآموزی برنامه ریزی کرده اید، ما در اینجا به چند نکته اشاره می کنیم تا این فرآیند کمتر برای شما عذاب آور باشد.

لینکدین با بررسی پروفایل میلیون ها تن از دانشجویان اطلاعات جدید را جمع آوری کرده است که بهترین زمان برای درخواست شرکت در دوره های کارآموزی، حوزه هایی که دوره های تمام وقت بیشتری را ارائه می کنند و متناسب ترین کارآموزی ها برای رشته های دانشگاهی مختلف را نشان می دهد.

شما برای ارائه درخواست خود مقداری زمان در اختیار دارید. بر اساس گزارش لینکدین بهترین زمان درخواست، ماه مارس است. سال گذشته در طول ماه مارس نه تنها میزان تقاضا برای کارآموزی افزایش قابل توجهی داشت، بلکه شانس پذیرش نیز افزایش یافت. به علاوه به نظر می رسد در همین ماه کارآفرینان نیز فعالانه به استخدام کارآموزان پرداخته اند.

زمان تنها چیزی نیست که باید به هنگام درخواست برای کارآموزی تابستانه مد نظر قرار دهید؛ مکانی که درخواست خود را ارائه می کنید نیز عامل عمده ای است. اینکه شهرهای بزرگ بیشترین فرصت های کارآموزی را فراهم می کنند باعث شگفتی نیست، و در این میان، نیویورک پیشتاز است (به هر حال چه کسی است که نخواهد تابستان خود را در «سیب بزرگ» بگذراند؟) شیکاگو و لس آنجلس نیز پس از نیویورک به عنوان کشتزارهای کارآموزی محسوب می شوند.

دامنه متنوعی از دوره های کارآموزی در حوزه های کاری مختلف وجود دارد؛ از ویراستاری گرفته تا حسابداری، مدیریت اطلاعات و حقوق. برای اینکه شانس شما برای پذیرش بیشتر شود، ارائه درخواست برای دوره هایی که با مهارتها، تحصیلات و تجارب قبلی شما مطابقت دارند ضروری است. اگر تردید دارید که کدام موقعیت کاری بیشتر با رشته تحصیلی شما تناسب دارد، جدولی که لینکدین ارائه کرده است به شما کمک خواهد کرد.

کارآموزی نه تنها برای تقویت رزومه شما بسیار سودمند است، بلکه گاهی به مشاغل تمام وقت نیز منجر می شود. برخی از شرکت ها پس از اتمام تحصیلات کارآموزان به آنها موقعیت های شغلی تمام وقت پیشنهاد می کنند. اگر رشته تحصیلی شما حسابداری است، بخت با شما یار است، چرا که به ۵۵ درصد از کارآموزان حسابداری پس از اتمام کارآموزی، کار تمام وقت پیشنهاد می شود. تعدادی از شرکتها، از حوزه های مشاور مدیریت گرفته تا نرم افزار های رایانه، مرتباً کارآموزان خود را استخدام می کنند. پنج حوزه ای که بیش از همه کارآموزان را به استخدام خود در می آورند عبارتند از:

  1. حسابداری (۵۵ درصد)
  2. صنایع نیمه هادی (۴۳ درصد)
  3. مشاوره مدیریت (۳۸ درصد)
  4. نرم افزار رایانه (۳۶ درصد)
  5. مهندسی عمران (۳۴ درصد)