خیلی از افراد برای شروع به کار کردن و رسیدن به برنامه هاشون از این جمله استفاده می کنند، از شنبه شروع می کنم

اینکه از کی و از کجا شروع می کنیم زیاد مهم نیست مهم این است که چطور و با چه شرایطی شروع می کنیم اینکه در خیلی از صحبتها می شنویم از حالا شروع کن را من نمی پذیرم و هم اینکه کار را به تعویق بیاندازیم را هم تایید نمی کنم من معتقدم باید با بررسی و دلیل هر کار را شروع کرد و بعد از شروع خود را متقاعد سازیم که ادامه دهیم .

شیوه های باور نکردنی وجود دارد که موجود شروع یک کار می شود اما سوال اینجاست آیا ادامه میدهد ؟ برای خیلی ها مهم این است همان لحظه شروع کند  تا بگویند تاثیرکلام من بود خب این نوعی بازار گرمی است که به نظر من قابل قبول نیست باید دانست که نباید برای بازار گرمی از زندگی دیگران بخشید باید راه درست و اصولی را به آنها آموخت

 

دکتر دبیری