در بسیار از کسب و کار های ما این رفتار را دیده ایم که صاحب کسب وکار با بی توجه ایی به مشتری و عدم احترام در گوشه ایی می نشیند و سر به گوشی حتی بدون یک نگاه به مشتری با او سخن می گوید 

بدیهی است تا خود بر این باور نرسیم که مشتری مهمترین بخش کسب و کار ماست و ما اگر در قید حیات  هستیم و این کار را بنا کردیم برای همین افرادی است که وارد محل کار ما یم شوند و باید به آنها احترام بگذاریم . من بسیار در زمینه رفتار متقابل فی مابین کاسب و مشتری بررسی کردم و به ندرت و در کتر جایی دیدم که شخص با رفتار باز و بینش مشتری مداری به کار خود نگاه کندانگاری به زور تفنگ و یا بی کاری این کار را باز کرده است خب تا زمانی که این رفتار های ناسازگار با فرهنگ ما باشد شما می بایست در همین شرایط باشید بجای لاکچری کردن محل کار بیشتر و یا ابتدا به رفتار خود و فرهنگ فروش دقت کنید برای فروش خود یک استراتژی داشته باشید به آینده و پیشرفت و ایجاد شعبه های دیگر فکر کنید سعی کنید تا می توانید به مشتریان خود سریس رایگان بدهید منظور من از سرویس رایگان احترام و خشرویی و دادن اطلاعات درست و واقعی است به این فکر نکنید تنها محصولات و یا خدات خود را عرضه کنید به این فکر کنید که شما می توانید اشخاص را وفادار کنید تا آنها برای شما مبلغی باشند برای افزایش مشتری  اینگونه است که شما به عنوان فردی خشرو با با سیاست در بین افراد مشهور می شوید برخی از شما شاید به مشتریان محلی خود راضی هستید و تنها با داشتن آنها دیگر نیاز به افزایش فروش در خود نمی بینید که این اشتباه بزرگی است .. شما می بایست تا آنجا که می توانید برای گسترش و معرفی کسب و کار خود اشتیاق و انگیزه داشته باشید .