✅ نظر جک ما ، ثروتمندترین فرد چین و مالک مجموعه علی بابا دات کام درباره الگوی فکری فقرا :

☑️ بدترین مردم برای کسب و کار، مردم فقیر هستند!

☑️ به آنها چیزی رایگان بدهی، فکر می‌کنند دام و تله است.

☑️ به آنها بگو یک سرمایه‌گذاری کوچک انجام بده ، می‌گویند پس نمی‌تواند پول زیادی ایجاد کند.

☑️ به آنها بگو سرمایه‌گذاری بزرگ انجام بده، می‌گویند پول نداریم.

☑️ به آنها بگو چیزهای جدید را امتحان کن، می‌گویند تجربه‌ای نداریم.

☑️ به آنها بگو این یک کسب ‌و کار سنتی است، می‌گویند پس انجام آن خیلی سخت است.

☑️ به آنها بگو این یک کسب ‌و کار جدید است، می‌گویند پس MLM (بازاریابی چندسطحی – نتورک مارکتینگ) است.

☑️ به آنها بگو یک فروشگاه را اداره کن، می‌گویند آزادی در آن وجود ندارد.

☑️ به آنها بگو یک تجارت جدید ایجاد کن، می‌گویند تبحر و تخصصش را ندارند.

✅ آنها برخی موارد مشترک دارند :

☑️ عاشق سوال کردن از گوگل هستند.

☑️ عاشق گوش کردن به دوستان‌شان که به اندازه‌ خودشان ناامید هستند.

☑️ آنها بیشتر از یک استاد دانشگاه فکر می‌کنند و کمتر از یک نابینا عمل می‌کنند.

☑️ فقط از آنها سوال کن که چه کاری می‌توانند انجام دهند، آنها نمی‌توانند به شما پاسخ دهند.

✅ نتیجه‌گیری جک ما :

🔸 به جای اینکه ضربان قبلت تندتر بزند، چرا فقط مقداری تندتر عمل نمی‌کنی؟

🔸 به جای اینکه فقط در مورد چیزی فکر کنی، چرا کاری در موردش انجام نمی‌دهی؟

✅ مردم فقیر شکست می‌خورند، چون یک رفتار مشترک دارند :

📢 آنها در کل زندگی 👈 “فقط منتظر هستند.”