مفهوم انتخاب برای من بسیار جالب و جذاب است چیزی که در حین سادگی و سهل بودن بسیار پیچیده و وهم برانگیز است . البته من این مورد را به بخش فرهنگی و آموزشی کشورم ربط می دهم، شرایطی که شاید از دیدگاه من کمی اوضاع خرابی دارد نسل ما یعنی دهه ۶۰ یکی از پر استرس ترین و وهم برانگیز ترین دوره ها بود چون کودک و حق انتخاب کمی داشتیم . پدر و مادرهای ما هم که درگیر کار و مسائل مالی در اوایل جنگ بودند بنابراین آموزش صحیح در آن دوره بی مفهوم بود به مرور زمان و با نظم گرفتن شرایط کشور اهمیت درس خواندن برای بدست آوردن کرسی کاری و ازدواج در بین خانواده ها پر رنگ شد و حاضر بودند هر کاری بکنن تا بچه ها در کنکور قبول بشن تا بتونن برای خودشون کسی بسن البته کار دربانک و سازمان های دولتی که هم اکنون هم رونق دارد ..

یادگیری و ایجاد شغل نیازمند سرمایه و ریسک پذیری بالایی بود و هست اما دلیل اصلی عدم موفقیت اکثر کسب و کار ها این نبود بلکه عدم توجه به نیاز و شرایط کنونی کشور بود نیازی که با دسترسی آسان به شبکه های اجتماعی کاملا در حال خارج شدن از شکل و فرم سنتی بود …

نمی خواهم از عنوان این نوشته دور شوم انتخاب 

انتخاب می تواند شکل و رایحه زندگی ما را تغییر دهد به مفهوم واقعی می تواند ذهن ما را با پدیده جدیدی در دنیا آشنا کند . آن  از دیدگاه من زندگی است

در دنیا دو را برای تو وجود دارد :

 

  از زندگی ات لذت ببری و سعی کنی آنچه می خواهی را با تلاش بدست بیاوری

   تنها به فکر این باشی که دیگران را راضی و خوشحال کنی

 

زندگی کردن یک هنر است. یک بتور که می توانی در آن به زیبا ترین دنیایی که دوست داری برسی اما دقیقا بستگی به باور و ذهن خود تو دارد

که چگونه به آن نگاه و عمل کنی .