دردنیای مرتبط با گوشی های هوشمند و رسانه های اجتماعی ،توانایی های جذب و بکارگیری اعضاءجدید دائما درحال تغییر است .شرکتها متوجه این نکته شده اندکه فقط ارسال پست درباره موقعیتهای شغلی نمی تواند بیش ازاین موثر باشد. آنهاباید متوجه کارمندان خود شوند،که آنها اعتباری برای نام تجاری کارفرما جهت توسعه وحفظ حضور قدرتمند خود دررسانه اجتماعی هستند .

محبوبیت روبه رشد رسانه های همچون فیس بوک وتویتر موجب شده تا رسانه های اجتماعی، گزینه متداول برای بکارگرفتن استعدادهای برتر امروزی شود.درگزارش مربوط به سال  2016در مورد روال بکارگیری اعضاءجدیدجهانی لینکدین  ، با بررسی 47درصد از 3.894 مدیران استخدامی ،  نشان داد که  ،رسانه های اجتماعی ،ابزارهای موثر کارفرمایان  برای برندسازی هستند.هر کدام ازرسانه ها ویژگی ونقش منحصر به فردی را ارائه میدهند که میتواندمنجربه روشهای مهیج  برای جلب توجه افرادجویای کارشود.

دراینجا چندین نکته درباره رسانه های اجتماعی برای هربازارفروش واینکه چگونه کارمندان میتوانند درجستجوی استعدادکمک کنند وجود دارد   .

لینکدین(LinkedIn)

طراحی وعملکرد لینکدین آن را تبدیل به انتخاب برتر برای بکارگیری اعضاءجدید وافراد حرفه ای کرده است و ابزاری عالی برای ترکیب با برنامه های قوی بکارگیری اعضاءجدیداست .زمانی که کارمندان به شخصی اشاره دارند یا زمانی که مدیران استخدامی عضو قوی را می یابند ،می توانند مستقیما به آنها یک پیغام درون سایت لینکدین (INMAIL)بفرستند .تعامل مستقیم یک روش عالی ومعنادار برای بیان علاقه درمورد اعضای واجد شرایط است ، که برای شرکت مناسب خواهند بود.

کارمندان را آموزش میدهد وافراد حرفه ای را برای  جستجوی در پلتفورم برای  یافتن موارد خوب با استفاده از کلمات کلیدی و عباراتی که مطابقت با شرایط مورد نیاز باشد بکارمی گیرد.هرچه ارتباطات بیشترساخته شود ،منابع استعدادنیزبیشترخواهدشد . کارمندان فعلی را برای پیوستن به گروه وافزایش آگاهی درباره برند برای جلب استعدادهای برترتشویق می کنند .آنها باید با بهترین بهترینها درتعامل وارتباط باشند.

صفحات بیشتری ازشرکت را ازطریق بهینه سازی آن با کلمات کلیدی که کاندیدها درطی جستجوی خود ازآنها استفاده می کنند را می سازند .

فقط ارسال مطالب شرکت وامید برای یافتن استعدادهای مناسب ،در بکارگیری اعضاءجدیدناامید کننده است.با بکارگیری کارمندان موفقیت آن را بیشتر کنید .تا آنجا که مطالب اجازه میدهد ،برای افراد جویای کار اطلاعاتی درباره مطالبی که آنها خواهان آن هستند : مانند، کارفرما،فرهنگ سازمانی،ماموریتها ،بصیرتها ،سود ومزایای آن فراهم کنید  .هنگام به اشتراک گذاری فرصتهای شغلی جدید ،آگاه و مطلع باشید ویک صفحه جذاب طراحی کنید تا کاندیدها را تشویق به جستجو درباره شرکت کند .

The Nature Conservancy یک صفحه شرکت لینکدین قوی را میزبانی میکند بدلیل اینکه  مامویتهای خود را بسیار چشمگیر وبرجسته کرده است  .آنها همچنین مطالب جالب ارسال میکنند وآن را به وبلاگ شخصی خود ودیگر وبلاگهای مرتبط که مخاطب آنها  ازآن سود خواهد برد می فرستند.

برای باقی ماندن دررقابت وایستادگی کردن دربرابر مطالب دیگر ،یک برنامه منظم ایجاد کنید تا مطالبی را بطور مرتب به صفحه شرکت ارسال کند .اطلاعات شرکت و صنعت ومسائل روزرا به اشتراک گذارید، ،درمورد رویدادهای پیش رو اطلاع دهید ودنبال کنندگان خودرا درجریان فرصتهای شغلی جدید قرار دهید .

کارمندان را تشویق کنید تا مطالب شرکت را درصفحه های شخص خود به اشتراک گذارند تا آگاهی در مورد برند را افزایش دهند و دوستان خود را به صفحه استخدامی شرکت سوق دهند .آنها همچنین میتوانند اشتیاق خود برای محصولات مصرفی پیشنهادشده توسط شرکت را به اشتراک گذارند.

مقید کردن مصرف کننده به برنداستفاده شده بسیار مهم است بدلیل اینکه اعتبار وارزش خط تولید از برند استفاده شده تغذیه می کند .این نتیجه را برای افراد جویای کارترسیم کنید که محصولات عالی توسط کارکنان خوشحال وسرحال که به کارخود علاقه دارند ارائه می شود.

استارباکس برای داشتن یکی ازبهترین صفحات شرکت فیس بوک شناخته شده است .مطالب آنها بصورت بصری است،که مصرف کنندگان خود را با محصولاتشان درگیر می کند .آنها همچنین رقابت تبلیغاتی برپا می کنند ،که درتعامل با اجتماع آنهاست ،واخبار و خدمات اجتماع آنهارابه اشتراک می گذارد ، انگیزه های پشت طراحی مجدد فروشگاه را کشف و پست های شغلی آن را برجسته می کند.

تویتر (Twitter)

برای اینکه تویتر مسیر طولانی را طی کند ،شرکت به مخاطبانی نیاز دارد .دردنیای تویتر ،این مخاطبان بصورت دنباله رو ها هستند .ساخت دنبال روهایی با علاقه و تاثیر بیشتر درتلاش برای بکارگیری اعضاءجدید ،دلیلی بر اهمیت انجام آن قبل از هرکاردیگر است .از توانایی جستجو برای تعیین کاندیداهای واجد شرایط استفاده کنید که با نقش های خود وشرکت مطابق هستند وآنها را دنبال می کنند . این ممکن است انگیزه آنها را برانگیخته و آنها را به دنبال کردن وتعامل داشتن با شرکت وادار کند.مهم است که جنبه های انسانی ،دررسانه های اجتماعی به نمایش گذاشته شود . با اسپمرهای بسیار زیاد ،افراد جویای کار به سرعت، دست از دنبال کردن شرکت برداشته و علاقه خود را از دست میدهند .فقط شغلها و مطالب مربوط به شرکت را ارسال نکنید چون بیش ازحد تبلیغاتی می شود .علاوه براین ،اخبار مربوط به صنعت ، کارتون های خنده دار،اطلاعیه ها و giftهای مرتبط با صنعت را به اشتراک گذارید.

برای ایجاد حضور قدرتمند درتویتر ،ازاکانتهای متعدد،  گروه تویتر رسمی شرکت ،بکارگیری اعضاءجدید و کارکنان فعلی استفاده کنید.

شرکتهایی مانندIBM ازاکانتهای استخدامی جداگانه استفاده می کنند که به تنهایی تمرکز بر ساخت برند کارفرما وارسال مشاغل آنها دارد .

کارکنان فعلی را برای تبدیل شدن به سفیر برند باارائه دادن نکاتی درباره رسانه های اجتماعی، آموزش میدهند .آنها میتوانند تجربه شخصی خود با شرکت رابرای دنباله رو های خود به اشتراک گذارندو مواردی که کار آنها را معنا می بخشد را برجسته کنند ،مواردی که آنها درباره کارکنان خود دوست دارند وچگونگی رسیدن به موقعیت فعلی خود را به اشتراک گذارند.

تیم کسب استعداد همچنین باید جستجو برحسب کلمات کلیدی برای ایجاد هشتکهایی که توجه زیادی راجلب می کنند را انجام دهد .ازآنها بصورت استراتژیک استفاده کند تا میزان ترافیک را برای صفحه مشاغل،ارسال مشاغل ،وب سایت شرکت و ترویج برنامه های پیش رو مانند چت زنده تویت را افزایش دهد.

این برنامه ها برای گسترش شبکه عالی هستند و با دنباله روهای دارای علایق مشترک درارتباط هستند ،کسانی که میتوانند اطلاعات خود را به اشتراک گذارند .کارمندان باید صدای متخصصین باشند وچت های زنده تویت رادرمورد موضوعاتی که آگاهی بیشتری درمورد آن دارند را اداره کنند.موضوع باید حول محور موضوعات مرتبط بچرخد ،مانند خدمات ومحصولاتی که شرکت ارائه میدهد یا خبرهای مهیج درمورد صنعت .مطمئن شوید از ساخت پایگاه داده ها درمورد داوطلب ها بالقوه و زمانی تعیین کنید برای پیگیری موقعیتهای شغلی مهیج که مناسب آنها خواهد بود .

اینیستاگرام(Instagram)

کاربران اینستاگرام خواهان بینش درونی  درباره شرکت هستند .  عناصر بصری خدمات این رسانه اجتماعی منحصربه فرداست وفرصت بزرگی برای شرکتها فراهم میکنند تا جلوه ای برای برند خود ایجاد کرده و داستان خود را بیان کنند .تصاویری را بصورت مداوم برای نشان دادن فرهنگ و ارزش شرکت ارسال می کنند.ویدئوهای کوچکی را از حوادث ساخت تیم و جشنها به اشتراک می گذارند  .

کارمندان می توانند بوسیله به اشتراک گذاشتن بیوگرافی از خودشان به همراه عکسی از آنها درمحل کار خود مشارکت داشته باشند .مطمئن شوید که از محیط مناسبی برای نشان دادن تاکید شرکت برداشتن نشاط و جذابیت استفاده کرده اید .برای ثبت برند مصرف کننده ،راه اندازی محصول میزبان وتخفیفهای خوب ، میتواند مشتریان را جذب کرده و به کاندیدهای بالقوه بینشی درباره تخصص سازمان بدهد.