تعاریف بازاریابی

تعاریف بسیاری برای بازاریابی وجود دارد. بهترین تعاریف بر گرایش بازار و تحقق نیازهای مشتری تمرکز می‌کنند.

بازاریابی یک فرآیند اجتماعی است که بوسیله آن اشخاص و سازمان‌ها آنچه را که نیاز دارند و می‌خواهند، از طریق ایجاد و تبادل ارزش با دیگران، بدست می‌آورند.

کوتلر و آرم استرانگ (۲۰۱۰).

این تعریف بر اساس یک فرآیند تبادل بازاریابی ابتدایی قرار دارد و اهمیت ارزش را برای مشتری را در نظر می‌گیرد.

فرآیندی که وسیله آن شرکت‌ها برای مشتریان ارزش‌سازی، و روابط محکمی با مشتری ایجاد می‌کنند تا ارزش را در عوض از مشتری کسب نمایند.

کوتلر و آرم استرانگ (۲۰۱۰).

کوتلر و آرم استرانگ تعریف اختصاصی خود برای تشخیص اهمیت روابط طولانی‌تر با مشتری را ارائه داده‌اند. این هدف میتواند با بازاریابی رابطه‌ای و مدیریت رابطه با مشتری (CRM) محقق گردد.

بازاریابی یک فرآیند مدیریتی برای شناسایی،  پیش‌بینی و تحققِ سودآورِ خواسته‌های مشتری است.

موسسه رسمی بازاریابی (CIM). دسترسی ۲۰۱۲٫

تعریف CIM نه تنها شناسایی نیازهای مشتری را در نظر می‌گیرد، بلکه همچنین سعی می‌کند تا آنها را برآورده سازد (کوتاه مدت) و برای آینده آنها را پیش‌بینی کند (حفظ آن در بلند مدت). این تعریف همچنین اهمیت فرآیند بازاریابی را به همراه اهداف و پیامد‌های آن بیان می‌کند. CIM به عنوان یکی از مهمترین نهادهای تاثیرگذار بازاریابی شناخته می‌شود. این نهاد یک سازمان حرفه‌ای برای بازاریابی در بریتانیا است.

بازاریابی به عنوان یک فعالیت، مجموعه‌ای از موسسات و فرآیندی برای ایجاد، ارتباط، ارائه و تبادل پیشنهاد است که برای مشتریان، ارباب رجوع، شرکاء و جامعه به طور کلی دارای ارزش است. (پذیرفته شده در اکتبر ۲۰۷)

هیئت مدیره انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) دسترسی ۲۰۱۲٫

همچنان مشابه آنچه کوتلر و آرم استرانگ در بالا گفتند، تعریف AMA بیشتر بر ایجاد و ارائه ارزش، و حفظ رابطه طولانی‌تر با مشتری تمرکز می‌کند.

نکته شگفت انگیز در مورد بازاریابی این است که با وجود اینکه یکی از کهن‌ترین فعالیت‌های بشری بشمار می‌رود، اما با این وجود هنوز بصورت یک حوزه اقتصادی بسیار جدید در نظر گرفته می‌شود. (بیکر ۱۹۷۶).