حقیقت این است که پس از ارزشیابی عملکرد، احتمال گریه کارکنان بیشتر از بهبود آنها است.

ارزشیابی عملکرد کارکنان باید کمک کننده و سازنده باشد، اما بسیاری از آنها معتقدند که عکس این صادق است.

در واقع، مطالعه ای که اخیرا توسط Adobe انجام شد نشان داد که ۸۰ درصد از کارمندان بازخورد فوری را به ارزشیابی های رسمی دوره ای ترجیح می دهند. محققین از ۱۵۰۰ کارمند در ایالات متحده نظر سنجی کردند که بر همین اساس مشخص شد تقریبا دو سوم کارمندان و مدیران اعتقاد دارند که ارزیابی عملکرد یک روش منسوخ است.

یکی از دلایل عمده برای داشتن چنین عقیده ای این است که سازماندهی این ارزشیابی ها نیاز به صرف وقت زیادی دارد. محققین دریافتند که مدیران جهت برنامه ریزی برای ارزشیابی هر یک از کارکنان، به طور متوسط ۱۷ ساعت زمان صرف می کنند. این چیزی جز اتلاف وقت نیست، مخصوصا هنگامی که بیش از نیمی از کارکنان معتقدند این ارزشیابی ها هیچ تاثیری بر کار آنها ندارد.

به علاوه، ارزشیابی عملکرد، کارکنان را نیز عصبی می کند. یک پنجم کارکنان اعتراف کردند که پس از ارزشیابی گریه کرده اند، ۳۷ درصد گفتند که به دنبال کار دیگری گشته اند و ۲۰ درصد کار خود را ترک کرده اند. بیش از ۶۰ درصد از کارمندان جوان نیز گفتند که برای اجتناب از استرس و عذاب، در جای دیگری کار خواهند کرد که فاقد ارزشیابی عملکرد باشد.

هم کارمندان (۵۵ درصد) و هم مدیران (۶۶ درصد) معتقد بودند که زمان تغییر یا حذف این ارزشیابی ها فرا رسیده است. کارکنان اعتقاد دارند که با انجام این کار، انعطاف پذیری، رضایت و همکاری بیشتری در محیط کار به وجود خواهد آمد.

Adobe اجرای ارزشیابی عملکرد را متوقف کرده و به جای آن از ملاقات های (check-in) غیر رسمی استفاده می کند. شرکت های دیگری که رویکرد مشابهی را اتخاذ کرده اند عبارتند از: جنرال الکتریک، Accenture، و استارتاپ RetailNext.

آیا شما هم می خواهید سیاست شرکت خود درباره ارزشیابی را متحول کنید؟ برای کمک در تصمیم گیری تان، اینفوگرافیک زیر را بررسی کنید.