ازعملکرد غربیه ها، تا کارگران یا رئیسانمان، پیوسته با درخواست ها برای ارائه واکنش به باد انتقاد گرفته شده ایم. اما ارائه واکنش مناسب می تواند چالش برانگیز باشد، خصوصا زمانی که ما عصبانی هستیم. چه چیزی بیشتراز این است که، آنجا یک زمان و مکان برای یک نوع خاص از واکنش وجود دارد و هریک به صورت نمایی کمتر تاثیر گذار می شود—حتی اگر خطرات نابه جا استفاده شوند.

در آنجا 4 نوع (شاید خیلی بیشتر) از واکنش وجود دارد و همانطور که گفتم، هر نوع دارای زمینه مناسبی برای هرکدام از آن ها دارد:

  1. سکوت

اکثر مردم درباره سکوت فکر نمی کنند—نگفتن چیزی به صورت شفاهی یا غیر شفاهی– اما با این وجود نوعی از واکنش می باشد. این به طور مناسب زمانی استفاده شد که شما خیلی عصبانی بودید تا در واکنش شما کارآمد باشد . اما، اگر بیش از حد استفاده شود به سمت بدبینی سوق داده می شود (درباره وقت هایی فکر کنید که شما  ندرتا رئیس خود را می بینید و اینکه ارتباطات خیلی کمی از او را بدست می آورید) ذهن شما می تواند شروع به بازی گرفتن ترفند ها با شما کند و ما گرایش داریم که فضاهای خالی را با افکار منفی مانند “ممکن است من اخراج شوم” به جای “شاید رئیس من یک جشن غیر منتظره برای من برنامه ریزی می کند” پر کنیم.

گفته شد: چگونه تقاضای یک واکنش ارزشمند از هیئت مدیره خود داشته باشید

  1. انتقاد

انتقاد واکنشی است که کاملا بر رفتار منفی تمرکز می کند و زمانی مناسب است که در آنجا هیچ رفتار مطلوبی وجود نداشته باشد. اگر شما بسیار انتقاد کنید به رابطه با شخص دیگر آسیب می زنید. این می تواند رفتارهای مثبت گفته شده را ازبین ببرد و به فرار و اکراه سوق دهد. همسر سابق مرحوم من و خودم عادت داشتیم بازی را انجام دهیم که فکر می کنم به خوبی فرار و اکراه را نشان می دهد. من بازی را این می نامم “Phil چه مشکلی دارد؟” که یک ورزش المپیک بود و همسرم اولین دریافت کننده مدال پلاتین خواهد بود. بازی درست این گونه کار می کند که، همسرم با پرسیدن آغاز خواهد کرد، “می دانی که چه مشکلی داری؟” که در آن من مشتاقانه پاسخ خواهم داد، “نه، لطفا به من بگو تا من بتوانم یک شخص بهتر و عضو مفیدتری از جامعه باشم”. اما بعد از مدتی من از بازی خسته می شوم و زمانی که همسرم می خواهد سوال ابتدایی را بپرسد من به آسانی صحنه را هر چه سریع تر ترک خواهم کرد.

  1. نصیحت

نصیحت زمانی است که شما واکنشی بر یک رفتار مثبت طبق واکنشی از یک رفتار نامطلوب ارائه می دهید. برای مثال، اگر کسی زودتر وارد آن شود و همیشه اولین قوری قهوه را درست کند بلکه هم در یک ظرف بزرگ، شما ممکن است به این شکل نصحیت را ارائه دهید که، “من واقعا این حقیقت را درک می کنم که شما همیشه زودتر وارد آن می شوید و اولین قوری قهوه را درست می کنید، من باید به شما بگویم که این خوشمزه است و من واقعا زمانی که به دفتر داخل می شوم به این نیاز دارم، اما حتی ممکن است بیشتر تاثیر گذار باشید اگر بخواهید ظرفی را که در فرآیندی ساخته شده پاک نمایید.” اگر تصمیم داشتید که شخصی را انتقاد کنید احتمالا درست کردن قهوه را متوقف خواهد کرد.

  1. توان دهی

نوع آخر از واکنش توان دهی است و برای تقویت کردن رفتار مثبت استفاده می شود که دارای هیچ رفتار نامطلوب مرتبطی نمی باشد. با این وجود، توان دهی می تواند تا چنان حدی استفاده شود که تاثیر خود را بتواند از دست بدهد یا حتی به عنوان خود پسندی و توهین کردن تحقق یابد (“البته او این را دوست دارد، او یک احمق است”) .