در این مصاحبه به سراغ یک راننده تاکسی رفتم که در مسیر انقلاب به هفت تیر کار می کند دلیل اینکارم ازدهام تاکسی های خالی بود که در سال های قبل ندیده بودم خب این افراد چون بیشتر بین مردم هستند و با آنها تعامل دارند خود یک منبع قوی اجتماعی از دید من به شمار می روند  در این گزارش هیچ گونه قضاوتی نمی شود و تنها درد دل یک تاکس دار را بیان می داریم. آیا در قبال این رویداد تاکسیرانی توانسته است مدیریت درستی ایجاد کند ؟ تنها ایجاد یک اپ به نام کارپینو می تواند دلیلی بر رفع و مدیریت بحران باشد ؟

شما هم می توانید از طریق ای دی زیر فایل های صوتی خود را برای ما ارسال کنید

@DR_REZADABIRI