امروزه در کشور ما شور و شوق تشویق خرید کالای ایرانی و حمایت از این صنعت بر روی زبان هاست اما آیا تنها در حد یک شعار است 

این شوق و شور تا جایی است که شبکه ماهواره ایی GEM  با توجه به ادعای خود مسئولین این رسانه ماهواره ایی برای حمایت از تولید کننده گان داخلی دست به تبلیغ رایگان زده است اما سئوال اینجاست که چرا مسئولین و دست اندرکاران این حوزه در ایران کم و به آهستگی در این حوزه اقدام می کنند . همه ما میدانیم حمایت از تولید کننده داخلی باعث ایجاد اشتیاق برای بهبود کیفیت محصولات آنها خواهد شد .

اسنوا

images

w5gexu9yie9fhot0ccj