خیلی از مواقع در دنیای امروز ما با اتفاق های عجیب و سرشار از تشنج رو برو هستیم که باعث ایجاد اضطراب در ما میشه و این حس اضطراب روز و حتی زندگی ما رو به چالش میکشه برخی رو به خوردن قرص و برخی به ورزش و حتی برخی به انزوا می روند قصد من توجیه یکی و انکار دیگری نیست تنها مشکل من این است می توان با آموختن فن ها و تکنیک های کاهش اضطراب کمی به آرامش خودمون کمک کنیم

باید یادبگیریم زندگی پر است از فراز و نشیب ها تولد ها و مرگ ها رشد ها و شکست ها اما آنچه باید ما فرابگیریم این است که باید مقاوم باشیم و به راه خودمون برای رسیدن به موفقیت ادامه دهیم و نباید در گذشته بمانیم و خود رو تو باتلاق قرار دهیم