شما در ابتدا برای موفقیت باید برخی از عادات خود را جایگزین رفتارهای دیگر بکنید

5a837148-23d7-4bc1-9525-ea15d2668fba

برای موفقیت تنها لازم است خود را باور کنید و تمام تمرکز خود را برای آنچه شما به نام موفقیت می دانید بگذرانید . موفقیت تنها با اراده و پشتکار شما بدست می آید و بدانید شکست هم خود در مسیر موفقیت قرار داردخیلی افراد انگشتشمار هستند که بدون شکست موفق شده اند که شاید باید گفت اصلا وجود ندارد اما تمام کسانی که من و شما می شناسیم به عنوان افراد موفق بارها شکست خوردند

حتما می دانید که در مسیر رسیدن به هدف باید برنامه داشت بدون برنامه و نظم شما در ابتدای کار هستید چرا که نمی دانید از فردای خود چه میخواهید من خیلی روی برنامه ریزی فردی در حوزه کب و کار کار کردم و درحال پیش نویسیک کتاب برنامه ریزی کاربردی در این حوزه هستم این سایت رادنبال کنید تا به زودی آن را هم اعلام کنم .

روزی برای خود راه های رسیدن به موفقیت را بررسی کردم :

1 -برای خود هدف داشته باش

نداشتن هدف اولین عامل نرسیدن به موفقیت است و اگر شما برای خود هدف مشخص و واضحی ندارید از همین الان محکوم به شکست هستید . داشتن هدف می تواند شما را مستقیم به محل مورد نظر برساند ولی بی هدفی می تواندشما را متزلزل کندوبه هر سو که باد می وزد شما هم به آن سمت بروید

2 – داشتن برنامه دقیق وروشن

شما می دانید اهمیت برنامه را اما باز من کمی راجب این موضوع می نگارم . برنامه ریزی گر چه کاری اسان است اما اجرا و به فعلیت دراوردن ان از همه مهمتذ است نباید اجازه دهید کسی برنامه شما را تغییر دهد

3- قوی بودن

باید این را با جرات بگویم برای بدست آوردن چیزی باید چیز دیگری را از دست داد

چون نمی توانید هم با خانواده با شید هم کار کنید می بایست اولویت خود را مشخص کنید این کار سخت است اما به عقیده من این مرحله جایی است که تکلیف زندگی شما مشخص می شود

رضا دبیری