از رؤسا گرفته تا ورزشکاران و حتی برندها، اکثر ما گهگاه رجز خوانی میکنیم.درحالیکه این حرف انتقادی ممکن است به نظر رسد که تنها پیامد های منفی به دنبال دارد،معلوم شده که میتواند آن هایی را که راجع بهشان صحبت میشود،بسته به زمینه، به کار کردن سخت تر وادار نماید.

برای تعیین اثرات حقیقی رجز خوانی،مدرسه وارتون با ملاقات ِمحقق و استاد جورج تاون، جرمی ایپ و استاد وارتون ،موریس شویتزر تعدادی آزمایش را انجام دادند.هدف آن ها آشکار کردن تاثیر رجز خوانی بر رفتار،عملکرد،انگیزه، و ماهیت رقابتی یک فرد بود.این دو نفر اخیرا یافته ها و مقاله ی تحقیقاتی خود،”رجز خوانی:بی تمدنی رقابتی؛ هم چشمی،عملکرد و رفتار غیر اخلاقی را برمی انگیزد” را در مصاحبه ای مطرح کردند( در زیر آورده شده است).

برای ایپ و شویتزر “رجز خوانی” به عنوان “بی تمدنی رقابتی” یا “سخنان غیرمودبانه یا ارتباطات تهاجمی که بین رقبا رد وبدل میگردد” تعریف می شود.بعد از مشاهده ی رایج بودن رجز خوانی بین برند های بزرگ و مدیران اجرایی،این استادان شروع به بررسی رجز خوانی در محل کار نمودند.آن ها از تعدادی از کارمندان تمام وقت ِشرکت های Fortune 500 درخواست کردند که یک واقعه ی رجز خوانی سر کار را به خاطر بیاورند-چه چیزی بود آن ها گفته اند یا شنیده اند- و درصد عظیم ۷۵ از شرکت کنندگان به رجز خوانی درمحل کار حین رقابت برای منابع یا به رسمیت شناخته شدن اعتراف کردند.

بنابراین،با اعتراف اکثریت کارمندان به رجزخوانی ،چگونه این سخنان ناملایم بر دریافت کنندگان آن ها تاثیر میگذارد؟معلوم شده که قربانیان رجزخوانی اتفاقا با این نظرات اهانت آمیز تهییج می شوند.در مجموعه ای از آزمایشات،ایپ و شویتزر شرکت کنندگانی که کارهای کسل کننده ای همچون شمارش نامه ها یا جابجایی وسایل را انجام میدادند مورد بررسی قراردادند، و دریافتند زمانیکه مردم در یک موقعیت رقابتی قرار دارند،رجز خوانی بیشتری اتفاق میفتد.

نظرات گستاخانه ای همچون، “تو یک بازنده ای“،آن دلار برای من است یا “تو همچون یک قاطر اجاره ای از من شکست خواهی خورد” در واقع هدف رجز خوانی را تحریک کرده و عملکرد وی را بالاتر می برد.در حقیقت، این کلمات منفی چنان اثر انگیزه ای میتوانند داشته باشند که مردم اغلب تمایل دارند در رفتار غیراخلاقی شرکت کرده تا برنده شده و خود را به رجز خوان اثبات کنند.

رجزخوانی همچنین دید یک شخص نسبت به رقیبش را تغییرداده،چشم انداز رقابتی را به راه انداخته و انگیزه ی فرد برای برنده شدن را بالا میبرد.”رجز خوانی احساس هدف از طرف های مقابل را تغییر داده و آن ها را همچون رقبا میبیند، که در عوض اهداف را به رقابت سخت تر وعملکرد بهتر در وظایف مبتنی بر تلاش  تشویق میکند.” ایپ در ویدیوی بالا توضیح می دهد.

به هرحال،مدیران باید توجه داشته باشند که رجزخوانی بیشترین تاثیر را در موقعیت های رقابتی تا موقعیت های همکاری دارد.اگر جنبه ی رقابتی وجود ندارد،رجز خوانی تاثیر کمی بر انگیزه ی فرد برای برنده شدن دارد.بنابراین،اگر شما در یک محیط تیمی هستید،زمان خود را با به کاربردن رجز خوانی به عنوان یک ابزار انگیزشی تلف نکنید.محققان دریافتند که قربانیان رجزخوانی در محیط های رقابتی به نسبت محیط های همکاری بهتر عمل کرده اند.

رجزخوانی در زمانیکه وظیفه ی در دست نیاز به خلاقیت دارد نیز مضر است.

“زمانیکه کارکنان درحال کار برروی وظایف معمول هستند که نیاز به تلاش دارد،قرار دادن آن ها در معرض یک پیام رجزخوانی ِ گفته یا پخش شده توسط رقیبشان ممکن است عملا عملکرد آن ها را بالا ببرد”.ایپ می گوید.”اما اگر آن وظیفه ی عملکردی نیاز ذهنی بیشتری داشته و مستلزم خلاقیت باشد،می بینیم که رجزخوانی درواقع ممکن است عملکرد آن ها را کاهش دهد.”