امروزه و بعد از مدتها ستارگان و بازیگران ما اجازه حضور در بیلبوردهای تبلیغاتی و به عنوان سفیر برند ها را یافته اند 

گر چه هنوز فرهنگ اینگونه تبلیغ در کشور عزیزمان هنوز همگیر نشده است اما باز هم خوشحال کننده است که یاد گرفته اییم از هر ابزاری می توان به عنوان نقطه قوت و محرک در فروش و معرفی استفاده کرد زیرا این کالا و محصول یا خدمات در کنار یک چهره معروف دیده می شوند و باعص شناخت و برنرد شدن خواهد شد

کارما که یک فروشگاه لوازم خودرو در ایران است با استفاده از سام درخشانی در حال افزایش سطح اعتماد در جامعه است

photo_2016-08-13_07-50-24