دوستان و همراهان وب سایت رضا دبیری دات کام سلام امروز و در آستانه سفری که دارم به یاد یک موضوع بسیار مهم افتاده ام که زندگی خیلی از هموطنان ما را به سیاهی کشانده هموطنانی که تنها مشگل آنها عدم قدرت نه ! گفتن است ….

در سفرهایی که به کشور های مختلف دارید باید از افراد سود جو و فرصت طلب دوری کنید این افرارد در زمان انتظار پرواز سعی می کنند افراد را شناسایی کنند و با وارد شدن به حریم شخصی و باز کردن سر صحبت شما را به مسیری هدایت کنند که پایان آن اعدام است !!

دقت کنید و نترسید تنها به خود آموزش دهید که بگویید نه !! کلمه سختی به نظر نمی رسد درسته ؟! اما عدم استفاده از همین کلمه می تواند زندگی شما را – خدایی نکرده – به پایان برساند این مستند را ببینید