دانستن این موضع که ذهن انسان قابلیت پردازش میلیون ها داده را دارد و ما تنها از بخش کوچک این دنیای بزرگ استفاده می کنیم واقعا تاسف بار است . داشتن دانش و رویکرد بهره وری آنی از اطلاعات خود می تواند ما را در مسیر بهتر و روشنتری از این واقعیت قرار دهد . همه ما چه به عنوان کارمند و یا مدیر روزهای خوب و بد و لحظات سختی را داشته ایم ولی آیا توانسته اییم مدیریت آنی داشته باشیم و سخنی را به زبان بیاوریم و حتی سکوت کنیم که در بهره وری صحیح تاثیر داشته باشد ؟!

داشتن قدرت تصمیم گیری در لحظات بسیار مفید است و این امر تنها با بالا رفتن تجربه و داشتن دایره لغت ذهنی بالا میسر است حال این موضوع را با یک مثال برای شما شرح میدهم:

در شرکت X  علی مشغول کار است و سعی میکند تمرکز کافی بر کار خود داشته باشد تا بهترین تاثیر را در مجموعه داشته باشد او مسئول پاسخگویی به مشتریان شرکت است و این موضوع مسئولیت او را بسیار حساس کرده است او می داند باید با دقت به صحبت های کاربران ناراضی گوش دهد و سعی کند دغدغه های آنها را بپذیرد و از یکطرف برای رفع آن مشگل بتواند پشتیبانی صحیحی را به مشتری ناراضی ارائه دهد . مشتری نارضایتی خود را تند و با ادای کلمات نامناسب به گوش علی میرساند و علی چند راه حل برای ادامه این گفتگو داشت است حال متاسفانه او در یکی از مکالمات تلفنی کنترل خود را از دست می دهد و بجای پاسخگویی و رفع نیاز کاربر، با او تند صحبت می کند و این مورد توسط مشتری پیگیری می شود . حال این موضوع را به مدیریت وصل می کنیم و مدیریت از این نوع پاسخگویی بسیار ناراضی است و احتمال این را دارد تا علی از کار تعدیل شود به نظر شما بهترین واکنش به رفتار علی چیست ؟

 

 

پاسخ خود را از طریق نظرات زیر این پست ارسال نمایید و به بهتر نظر نوار صوتی نفیسی اهدا خواهد شد