احتمالا تا کنون از شنید ن درباره تبلیغات جعلی خسته شده اید میدانید که تبلیغات جعلی سالانه 18.5 میلیون دلار هزینه برای صنعت دربردارد .به خوبی آگاه هستید که از هر3دلار هزینه 1دلار آن به  جیب کلاهیرداران می رود.متوجه شده اید که تبلیغات جعلی یک مشکل پر هزینه است ،و هیچ کس دربرابر آن مصون نیست . اگراین کلاه برداری فقط برای پرداخت به ازای هرکلیک (ppc)،پرداخت به ازای هر تماس یا نمایش تبلیغات باشد ، مسئله مهمی نیست .اما کلاهبرداران تا جایی به کار خود ادامه میدهند تا همه دلارهایی را که تبلیغ کنندگان به سختی به دست آوردند را خالی کنند .حتی موبایل ،که برای 30درصد ازکل هزینه های تبلیغات دیجیتال حساب پس میدهد ، ضربه های سختی  از تبلیغات کلاهبردارن می خورند  .ممکن است فکرکنید دلیل این تکرار مکررات چیست وقتی راه حلی برای آن وجودندارد.زمانی که فکر میکنید از یک کلاهبرداری رها شده اید یک کلاهبرداری دیگر شروع می شود . حتی ممکن است یادبگیرید که با آنها زندگی کنید ،درست است؟

اشتباه است

زمانی که نمیتوانید به راحتی دکمه ای را فشار دهید وازدست تبلیغات جعلی رها شوید  ،راههایی برای جلوگیری از پولسازی برای آنها وجود دارد. تبلیغ کنندگان با دانستن اینکه باید بدنبال چه چیز باشند واز کدام ترفند استفاده کنند میتوانند تبلیغات جعلی را کاهش دهند

اول ،اجازه دهید درمورد کلاه برداری کلیکی صحبت کنیم  .

کلاه برداری کلیکی ازبین برنده بسیاری از تبلیغ کنندگان موجود است .شما فکر می کنید که کمپین شما به خوبی کارمیکند ،فقط  تعجب میکنید که چرا  تغییرات بشدت پایین است.بعد متوجه میشوید که کمپین شما بوسیله رباتهای آزاررسان ربوده شده است  .

3 نشانه وجود دارد که نشان میدهد شما قربانی کلیک جعلی هستید .آنها عبارتند از:

1.شما هنگام کلیک کردن یک spike میگیرید .

این هنگامی است که شما هنگام کلیک کردن ازکلمات اصلی از یک موتورجستجوگرمتوجه افزایش در مقدار کلیک با حداقلترین تغییر درتبدیل یاspike میشوید .اغلب کلیک های تکراری ازآدرس IP یکسان خواهید داشت.

کلیک های شما ممکن است ازمحلی خارج از محل مورد نظر شما باشد .فریب نخورید،رباتها تظاهر میکنند که مشتریان مقصر هستند.

  2.شما میزان زیادی از سبد خرید رها شده دارید

اگر شما بامیزان زیادی از سبدهای خرید رها شده مواجه هستید ،ممکن است که مشکل کلاهبردرای کلیکی را داشته باشید .

اجازه دهید بگویم شما با باشگاههای گلف معامله میکنید .باشگاههای گلف یکی از این تولیداتی است که فروش خود رادارند .اگر شما به باشگاه گلف احتیاج داشته باشید ،یکی ازآنها را خواهید خرید .به نظر نمی رسد که شما درتلاش برای معامله چیز انتزاعی باشید .اگرمیزان زیادی از ترافیک را مشاهده می کنید اما ازباشگاه گلف خرید نمیکنید احتمالا نسخه جعلی آن رادارید .

به یاد داشته باشید ،اگرچه رباتها توانایی دانلود و پرکردن فرم ها رادارند ،اما به اندازه کافی پیشرفته نشده اند تا بتوانند خرید راتکمیل کنند .

3.بودجه شما تمام شده

زمانی که بودجه شما تمام شده باشدو چیزی برای نشان دادن آن نداشته باشید ،این یک پرچم قرمزبزرگ است .همه آن پولها به کجا رفته اند ؟متاسفانه ،اغلب به جیب کلاه برداران می رود .

اخیرا صنعت موسیقی ازجانب رباتها تحت فشار است .کلاهبرداران پولهای زیادی را از خدمات پخش موسیقی به سرقت میبرند .این کاربسیار آسان است .به آسانی گرفتن آب نبات از دست کودک است .

درابتدا ،کلاهبردار یک حساب هنرمند را بر روی پلتفورم نصب می کند ،مانند اسپاتفی.سپس شروع به آپلود آهنگهای جعلی میکنند ،ورباتی میسازند برای پخش مداوم موسیقی .درحال حاضر کلاهبردان میزان زیادی پول کسب میکنند وبهره هنرمندان و تولیدکنندگان را ازبین میبرند.

نکته کلاهبرداری کلیکی :برای قرارگرفتن در راس کلاهبرداری کلیکی ،معیارهای خود را به طور مرتب دنبال کنید درنتیجه میتوانید هرگونه فعالیت غیر معمول را متوقف کنید .

سپس ،اجازه دهید در مورد تبلیغات جعلی مبتنی برنمایش صحبت کنیم

22 درصد از نمایشات بعنوان ترافیک مشکوک درنظر گرفته میشوند .تصور کنید برای تبلیغی پول پرداخت میکنید ،وهرگز آن رانمی بینید  دراینجا چند مورد از کلاهبرداری مبتنی بر نمایش وجود دارد.

  • تبلیغات هدف گیری مجدد :رباتهای که تظاهر به سروکارداشتن با مشتری میکنند وزمانی که روی آنها کیک کنید تبلیغات هدف گیری مجددرافراهم میکند درنتیجه توسط کاربران واقعی بازدید نمی شوند  .
  • تقلب ویدئوی :تبلیغات انباشته یا لایه لایه یا نامرئی ،باعث نمایش می شوند ،حتی اگر کسی ویدئو را نبیند.
  • نمایش پرداخت جعلی :ترافیک پرداخت با رباتها اغلب میتواند گیج کننده باشد .
  • نمایش تبلیغات پنهان:تبلیغات کوچک میتوانند درمیان تبلیغات بزرگتر پنهان شوند ،که هم موجب نمایش و هم انگیزش میشود.
  • سایتهای جعلی :این سایتها فقط برای ارائه خدمات تبلیغات ساخته شده اند ،نه برای محتوا.

نمایش نکته کلاهبرداری تبلیغاتی :اگر گزارشات شما درجای خود قرار نگیرند ،مشکلی وجود دارد .

سوما ،بیاید درباره تزریق تبلیغات صحبت کنیم

کلاهبرداران نه تنها از رباتها بلکه از افزونه مرورگر نیزاستفاده میکند برای جای دادن تبلیغات در وب سایتها ازطریق تاکتیک های بد که تزریق تبلیغات نامیده می شود .زمانیکه تبلیغات تزریق شدند ،توسط اشخاص ثالث وبدون اجازه مالک آن فروخته می شوند .والبته هر پولی که کسب میشود توسط کلاهبردارجمع آوری می شود نه تبلیغ کننده .

اشاره دقیق به تزریق تبلیغات آسان نیست ،بویژه ،اگر از تبلیغات برنامه ریزی نشده استفاده کنید .اغلب اوقات ،شما نمیدانید که مسئله ای وجود دارد تازمانیکه دیگر خیلی دیر میشود. اما اگر بدانید که دنبال چه چیز هستید، زمانیکه آنهارا یافتید ،سریعا میتوانید موقعیت رااصلاح کنید .دراینجا سه سرنخ برای پرداختن به تزریق تبلیغات وجود دارد:

  • درراس تبلیغات قبلی قرار میگیرد
  • کاملا جایگزین تبلیغات موجود میشود
  • در حال اجرا برروی صفحاتی است که اصلا انتظاروجود تبلیغات درآن صفحه نیست

نکته کلاهبرداری تزریق تبلیغات :بدنبال شرکتهایی باشید که با تزریق تبلیغ درگیر هستندوسعی کنیدازآنها دوری کنید

 

درنهایت ،اجازه دهید در مورد کلاهبرداری ازطریق پرداخت برای هر تماس صحبت کنیم

برخی ممکن است تصور کنند که کلاهبرداری با پرداخت برای هر تماس مشکل تر از پرداخت برای هر کلیک باشد.اما کلاهبرداران موفق به پیدا کردن راهی برای این مسئله شده اند .

برای شناسایی کلاه برداری ،مطمئن شوید که معیارهایی همچون ،حداقلترین زمان تماس وفشاردادن کلید را تعیین کرده اید .

همچنین مخاطبتان را بشناسید درنتیجه شما میتوانیدهرچیزغیرمعمولی راشناسایی کنیدبرای مثال،یک شماره تلفن کلرادو تماس میگیرد درباره بیمه طوفان .

برای جدا کردن تماس گیرندگان قانونی از تماس گیرندگان پی درپی رباتی وکلاه برداری ،ازمواردزیر استفاده کنید:

پاسخ  صوتی تعاملی (تلفن گویا) : در پرداخت برای هر تماس ،ضروری است که از تلفن گویا برای فیلتر کردن تماسها استفاده کنید.میتوانید مجموعه ای ازتماسها فوری بسازید که تماسها را قبل از اینکه به اشخاص واقعی برسد کنترل خواهند کرد.بااینکه که رباتها میتوانند کلیک کنند،اما قادر نخواهند بود ازمرحله آزمایش تماس عبور کنند .وبه سرعت فیلتر میشوند.

  • ضبط تماسها :همچنین از ضبط تماسها برای تشخیص هر پرچم قرمز استفاده کنید.با بازبینی تماسها قادر خواهید بود گوش کنید به هر تماس گیرنده ای که ممکن است درزمانهای معینی تماس میگیرد به منظور دریافت پول برای هرتماس.

نکته کلاهبرداری پرداخت برای هر تماس : استفاده از تلفن گویابرای کنترل تماسهای و اطمینان یافتن از بازبینی همه تماسها برای تشخیص هر پرچم قرمز .

کلاهبرداری تبلیغاتی آزار واذیتی است که به شکلهای مختلف دیده می شود :کلاهبرداری پرداخت به ازای هر تماس – کلاهبرداری مبتنی بر نمایش ،و تزریق و پرداخت برای هرتماس .هیچ کس از این کلاهبرداریها درامان نیست .واین یک مشکل روبه رشد پرهزینه است .

این به تبلیغ کنندگان بستگی دارد تا هوشیاری خود رادرمقابل کلاهبرداران حفظ کنند.بهترین روش برای انجام این کار شناختن علائم معمول کلاهبرداری تبلیغاتی است پس تبلیغ کنندگان میتوانند بطور موثری آن را کاهش دهند.