بنیانگذار بزرگترین شبکه اجتماعی مخصوص مشاغل

در این کلیپ شما با برخی از عادات و رفتار هم بنیانگذار لینکدین آشنا خواهید شد