💢 نحوه شروع سخنرانی در جلسات با ۶ گام کاربردی

اگر می‌خواهید جلسه‌‌‌ی مفید‌ی برگزار کنید، باید شروع خوب و محکمی داشته باشید. شروع خوب یک جلسه، مثل قطعه‌ی اول ارکستر است. لحن ارکستر، موضوعات اصلی و آنچه را که در انتظار شماست، معرفی می‌کند:

۱️⃣ هدف جلسه را مشخص کنید
۲️⃣هدف هرکدام از موارد دستورکار را مشخص کنید
۳️⃣از افراد بخواهید پیشنهادهایشان را محدود کنند
۴️⃣ قوانین اصلی را دوباره توضیح بدهید
۵️⃣از پرخاشگری منفعلانه جلوگیری کنید
۶️⃣درمورد برگزاری میزگرد تصمیم بگیرید