پرداخت مشاوره حضوری                پرداخت مشاوره تلفنی                    پرداخت مشاوره از طریق شبکه های اجتماعی

                                                                             

 

دقت داشته باشید  بعد از پرداخت آنلاین مجدد به این صفحه مراجعه و فرم زیر را پر نمایید

 

برای دریافت تعرفه مشاوره تنها پرداخت کارت به کارت عدد 30 را به 500010408 ارسال نمایید و بعد از انتخاب و
و یا ازپرداخت فرم زیر را پر نمایید وقت مشاوره بعد از پرداخت رسمی و مورد قبول می .
باشد


دقت داشته باشید بعد از تایید پرداخت ساعت دقیق در روز و بازده مورد نظر شما فیکس می شود

وقت مشاوره بعد از پرداخت آنلاین و یا کارت به کارت معتبر است