شاید به این مورد بر خورده باشید که خرید یک کیف  و یا کفش برای شما اولویت چندم است و ابتدا به برند آن توحه می کنید زیرا سوالی که دیگران از شما می کنند این است که برند کیفت چیست ؟ یا کفش ات را از کجا خریدید ؟

ما ایرانی ها این فرهنگ در باورمان نهادیه شده است که جنس خارحی بهتر است از نمونه داخلی و تولید کشور و شاید باید این تفکر را هم تصدیق کرد اما در اینجا این نکته هم باید بدان توحه کرد با خرید ملی و توحه به صنعت داخلی می توانیم در آینده نزدیک به شرایط خوب و ایده آلی برسیم اما حس مسئولیت پذیری اولین نکته قابل توحه ایی است که باید بدان توجه داشت .

صنعت کیف و کفش ایران با عدم حمایت مسئولین رو به نابودی است و کارگاه هایی که روزی جند نفر در آن کار می کردند امروزه با فشار مالی تنها یک یا دو نفر مشغول کار هستند تا زمانی که واردات خارجی – وارادات بی رویه – باید این مسئله اتفاق خواهد افتاد سود کلانی که برای واردکنندگان کیف و کفش وجود دارد باعث این خواهد شد تا زمان زیادی همت نیاز باشد برای حمایت ملی . البته این نکته هم شایان ذکر است که تولید کننده های داخلی محصولات خود را با لبیل های ترک به فروش می رسانند زیرا ذهنیت مشتری تنها به برند و کشور مورد نظرش معطوف است 

 

دکتر غلامرضا دبیری