فیس بوک در بکار گیری تعداد قابل توجهی ازخانم ها و غیر سفید پوستان ناموفق بوده است ،

با وجود این  ایجاد پاداشهای مبتنی بر موضوع دراعضای جدید ایجاد انگیزه می کرد تا ازمهندسین سیاه پوست ،اسپانیایی ها و خانم هانیز بهره ببرند .اعضای جدید ،یک امتیاز برای استخدام هریک کارمندمردآسیایی وسفید پوست و دو امتیازبرای استخدام افرادی خارج از جمعیتی که قبلا درشرکت حضور داشته انددریافت می کردند. قبل از این ،ارزش “تنوع”هرنیروی تازه1.5 بود .باوجود این ،تفکیک گسترده جمعیت شرکت، بدون تغییر از سال 2014تا2015راکد باقی مانده است .4درصد از کارمندان آمریکایی آن اسپانیایی و2درصد سیاه پوست هستند –. درسال2014 سی ویک درصد از کارمندان فیس بوک زن ها بودند . برطبق گفته مجله وال استریت . امروز،سی وسه درصد آن را خانم ها تشکیل می دهند .

تاکتیک هایی را که کارمندان فیس بوک برای یافتن استعدادهای گوناگون درلینکدین ابداع کرده اند متشکل است از:جستجوی کردن درشبکه برای یافتن افرادی که دردانشگاههای مربوط به سیاه پوستان حضور دارند یا عضو سازمان مهندسین اسپانیایی هستند ،برای مثال .آنها اشخاص را با اسم های متداول اسپانیایی جستجو می کنند یا تلاش می کنند تا افراد را براساس عکس پروفایل آنها استخدام کنند ،براساس گزارش مجله  .

درماه ژوئن ،دو استاد جامعه شناسی تحقیقی دررابطه با تاثیر استراتژیهای گوناگون برای افزایش تنوع شرکت دربازدیدهای کسب وکارهاروارد منتشر کردند.فرانک دوبین از دانشگاه هاروارد والکساندرا کالو از دانشگاه تل آویو اطلاعات مربوط به 829 شرکت  ایالات متحده را جمع آوری کردند برای بررسی اینکه چه نوعی ازابداعات، مانع تلاشهای گوناگون می شود ،ودر مقابل آن ،کدام روشها احتمال موفقیت بیشتری را دارند .

برای نمونه ،آنها متوجه شدند که شرکت نمی تواند  به کارمندان خود در یافتن کاندیدهای گوناگون برای استخدام اعتماد کند .آنها همچنین اشاره کردند که کلمه “تنوع”ممکن است مقصر اصلی یک ابداع شکست خورده برای افزایش نماینده باشد .(شما می توانید خلاصه یافته های آنها را بخوانید –درباه بکارگیری تنوع یا عدم بکارگیری آن).

مجله وال استریت با دوبین درباره سیستم مبتنی بر موضوع فیس بوک مصاحبه کرد ،چیزی که او می گفت این بود که “روش واقعا موثری برای تغییررفتارنیست .بلکه می تواند نتیجه معکوس داشته باشد “درحالی که فیس بوک استدلال می کند که اقلیت نیروی تازه   آن صرفا برای “اضافه کردن “به لیست مصاحبه ها نیست . علیرغم مقاصد فیس بوک ،شکست شرکت درتغییر تعداد آنها واقعیت متفاوتی را بیان می کند.

فیس بوک باید ساختن توضیحات اشتباه درباره “کانال ارتباطی” ،یا عدم دسترسی به استعداد زن و غیر سفید پوست رامتوقف کند  .این بهانه های خلف وعده، تلاشهایی را که شرکت برای توسعه نماینده درطی سرمایه گذاری جهانی آن انجام داد بود را تضعیف کرد.

آنها بسیاری از مردمی  را که می شناختند، نادیده گرفتند واین را بطور متفاوتی درزندگی روزانه آنها اثبات کردند.

بهتر است شرکتها از روشهای سیستماتیک تری برای مشکلات داخلی استفاده کنند ،پیرو یافته های دوبین وکالیودرباره مربیگری ،فشار کاری گوناگون و همکاری های دپارتمانی متقابل . درحالی که ممکن است فیس بوک برخی از این راه حلها را قبلا آزمایش کرده باشد ،واضح است که دادن نظر مثبت و پاداش هنگامی که نیروی تازه ،اسپانیایی زبانها رادرلینکدین پیدا می کنند ،کارساز نخواهد بود .