در زیر به چند مورد از راه های تقویت فن بیان خواهیم پرداخت :

 

۱. شمرده صحبت کنید

در گفتگو با دیگران تند صحبت کرد و حتی برعکس آهسته صحبت گردن باعث سردرگمی و خستگی افراد می شود بنابراین بهترین راه این است  که شمرده و با تن صدای واضح صحبت کنید
۲. با اعتمادبه‌نفس صحبت کنید

اگر مخاطب شما متوجه ترس و عدم تعادل در بیان و تمرکز شما شود پی به عدم اعتماد بنفس شما می برد بنابراین سعی کنید آهسته و با اعتماد بالا صحبت کنید حتی اگر تپق زدید
۳. به چیزی که می‌گویید اعتقاد داشته باشید

باید بر آنچه می گوید تسلط و باور داشته باشید زیرا عدم باور شما در کلام شما مشهود است و نیز این مورد باعث عدم تاثیر گذاری کلام شما می شود
۴. خودپرستی را کنار بگذارید

بیش از حد از خود تعریف و تمجید نکنید زیرا حس تقابل به مخاطب می دهید و مخاطب شما احساس خطر می کند
۵. با صدای تان با ملایمت رفتار کنید

به حنجره خود فشار نیاوردی و سعی کنید به گونه ایی صحبت کنید که تار های صوتی شما صدمه نخورد
۶. حواس‌تان به وضع نشستن یا ایستادن تان باشد

دقت کنید شما در مقابل مخاطبان هستید و تمام رفتار شما توسط آنها چک می شود
۷. مراقب زیر و بَم صدای‌تان باشید

به صورت یکنواخت و کسل کننده و یا با صدای بلند و پرخاشگرایانه صخبت نکنید سعی کنید به کلام خود فراز و نشیب بدهید
۸. خودتان را آماده کنید

قبل از ایراد سخنرانی حتما خود را آماده کنید و با دست پر به سخنرانی بروید
۹. «بدون آمادگی خواندن» را شروع کنید

حتما چند بار مطالبی که می خواهید در  سخنرانی بیان کنید را بلند تمرین کنید تا با خیال راحت ایراد سخنرانی داشته باشید