در کجای این کشور و حتی دنیا باشی صبح ها از خواب بیدار می شود و نگاهی به ساعتی که دارد بالا و پایین می پرد می اندازید یکی می گوید آن رو خواموش کن خواب از سرم پرید ! اما شما تنها تسلیم آن ساعتی هستید که شب قبل تنظیم کردید تا از سر کار جا نمونید !

اکثر انسان ها تنها دغدغه ایی که دارند این است که کی می شود من از این شغل خلاص شوم و یا کی دوره بازنشستگی من می آید و امثال این نوشته ها اما هستند تعداد افراد محدودی که به این فکر می کنند که چگونه می توانم شرایط زندگی خودم را بهبود ببخشم ؟! و در شغل خود پیشرفت کنم و به جایی که حق من است و در آن می توانم موثر تر باشم برسم ….

در ایران سخت می توانی کار کنی و پولدار شوی البته نمی خواهم گردن کسی بندازم تنها به این اعتقاد دارم شرایط پیشرفت و اندیشیدن در ایران کمی مشگل تر است اما شدنی است نمونه های فراوانی است از افرادی که توانسته اند خود را از فرش به عرش برسانند

اگر فرد پولداری نیستی شاید عنوان این نوشته را برای خود موثر و کار آمد ندانی اما این برای توست درست آمدی تو که پولداری را در سالمی ، خلاقیت ، جوانی و …. عوامل دیگر که تو را متمایز می دارد می دانی تو فرد پولداری هستی .. شاید از خودت بپرسی خب حالا چه کار کنم ؟! روزی از فردی که قد بلندی داشت و در میادین سبزی در حال کار بود پرسیدم تو چرا با این امکانی که داری یک فرد ورزشگار نشدی این امتیاز خیلی خوبی است که خدا به رایگان در اختیار تو قرار داده ! او در پاسخ به من گفت افراد مثل من زیادهستند و مشغول کارش شد ..

بله افراد مثل شما زیاد هستند ولی افراد خیلی کمی هستند که همت می کنند تا به موفقیت برسند . تلاش می کنند تا در رسیدن به آرزوشون کم نیارند  تو چه می خواهی از خودت چه انتظاری داری و دوست داری سال آینده سال  ۹۶ در کجای کشور و حتی دنیا باشی تو خودت را باور داری توانایی های خود را یافته ایی که روی آن ها کار کنی !!

 

خود را باور کن تو خودت می توانی باعث پولداری خود باشی ….

 

رضا دبیری