سلام

دوستان عزیزم امیدوارم خوب و شاد باشید و از لحظه های زندگی تون به شادی استفاده کنید .

من ۱۱ January   در شهر زیبای استانبول کارگاهی را برگزار خواهم کرد به نام (( زندگی شاد )) در این کارگاه سعی در آموختن شیوه هایی دارم تا همه و در تمام شرایط بتوانند از افکار شاد و سبک زندگی شاد برخوردار باشند . این طرح در ترکیه اجرا و به زودی در ایران هم برگزار خواهم کرد .. حق همه انسان هاست در شرایط نا بسامان امروزی زندگی شاد و پر انرژی را تجربه کنند و اسیر اخبار و محتوای قلابی رسانه ها نشوند .

به امید روزی که همه انسان ها مفهوم واقعی شاد بودن را درک کنند .

 

دکتر غلامرضا دبیری

۵ January