در زیر فایل نیمسال فعالیت دیجی کالا را قرار داده ایم که می تواند راهنمای خوبی برای شما باشد.

 

گزارش نیم سال دیجیکالا