این ضرب المثل را بارها شنیده ایید که می گویند : با یک دست نمی شود چند هندوانه را برداشت . یا یک دست صدا ندارد ..

در قران کریم در سوره آل عمران هم به اهمیت کار گروهی اشاره شده است :

 در کار گروهی حول یک محور بودن و متفرق عمل نکردن بسیار مهم است. (آل عمران ۱۰۳)

اهمیت کار گروهی تا آنجایی است که در سوره حجرات خداوند به تشکیل گروه اشاره دارد و اهمیت آن را بالا می شمارد …

شما می بایست به این باور برسید که چند ذهن فعال  پویا به از یک ذهن است و با به کار گیری اصول علمی به راه اندازی و کار گروهی بپردازید . تشکیل گروه کار بسیار سختی است به این معنی که چیدن افرادی که بتوانند در یک راستا و برای یک کار مشترک بدون در نظر گرفتن منافع شخصی کار کنند کار دشواری است اما امکان پذیر است و تنها به مدیریت صحیح نیاز دارد .

کار گروهی را فراموش نکنید چون انفرادی کار کردن راه را برای شما طولانی و پر پیچ و خم می کند