درحالی که اجرای مهارت اصلی شما یک عامل بسیارمهم درموفقیت کسب وکار شماست ،گام مهم دیگر بازاریابی  موثر کسب وکارتان است .خوشبختانه ،صدها ابزاربازاریابی دیجیتال رایگان وجود داردکه میتواند تاحدزیادی کسب وکارشما را تحت تاثیرقراردهد.درادامه چند مورد ازبهترین ابزارهای بازاریابی آنلاین رایگان برای کارآفرینان آورده شده.

1.استفاده از بافر برای مدیریت رسانه های اجتماعی

بافر یک ابزار برای مدیریت رسانه های اجتماعی است که به شما در تلاش برای پست اجتماعی آسانتر کمک میکند. ازقبل میدانیم که رسانه های اجتماعی چقدر برای بازاریابی اولیه شما قدرتمند هستند ،اما ابزارهای اهرمی مانند بافربه شما درافزایش دنبال کنندگان تان ؛جلب مخاطبتان وساخت برند تان کمک خواهد کرد.

مزایای بافر درتوانایی آن برای اجازه دادن به شما برای اتصال با چندین حساب به یک داشبورد ،زمانبندی پست ها،ایجادکمپین قطره ای ،وتحلیل موفقیت پستهای شمااست.برنامه رایگان بافر برای کسب وکارهایی که درجستجوی راهی برای افزایش حضوراجتماعی خودهستند عالی می باشد،امابرای استفاده ازقدرت کامل این نرم افزار ،ممکن است یکی از طرحهای به روزشده آنها را مد نظر قراردهید .

2.یا استفاده از Hoot suiteبرای مدیریت رسانه های اجتماعی

بی مبالاتی است که بافررادراین لیست قراردهیم و Hoot suite درآن نباشد.درحالی که بافریک ابزارعالی برای زمانبدی پست است ، Hoot suite یک ضربه واقعی به پلتفورم های مدیریت اجتماعی مرکزی است .

این یک برنامه رایگان است که به شما اجازه میدهد تاپروفایل های سه رسانه اجتماعی را هماهنگ کند ،که مکانی عالی برای شروع کار بیشتر کارآفرینان است .مزایای Hoot suite توانایی آن در اجازه به شما برای پاسخ گویی سریع  وپست ازمیان تمام پروفایل های اجتماعی شما دریک داشبورد است.

  1. ساخت لگو بااستفاده از فضاهای ساخت لگو رایگان

برندسازی یکی از مهمترین مراحل در بازاریابی کسب وکار شماست ،ولگو احتمالا یکی ازمهمترین بخش ها ازبرندسازی شماست.خوشبختانه با ابزارهایی همچون فضای رایگان ساخت لگو،شما دیگر مجبور به اتلاف منابع برای استخدام طراح برای تفسیر تصویر شما ازلگو کامل نیستید. با استفاده از مجموعه آن ،که با صدها آیکون ،چهارچوب ها و انواع فونت پرشده است ،میتوانید یک لگو خیره کننده بسازید که بیانگرهویت برند شماست بدون هیچگونه آموزش طراحی وبدون هیچ صرف پولی .

  1. استفاده از Canvaبرای طراحی آسان

محتوای بصری  بطور فزاینده ای درحال تبدیل شدن به متداولترین فرم های بازاریابی است.ازتصاویر سفارشی واینفوگرافیک تا طرحهای فروش باطراحی کامل ،محتوای بصری یک روش فوق العاده برای کسب وکارهای جدید وساخت ظاهر حرفه ای است  .

چندین ابزارطراحی گرافیک رایگان دربازار وجود دارد ،اما یکی ازمشهودترین و قابل استفاده ترین انها ، Canva است .مجموعه ای  رایگان ازفونتهای ،عکس ها،الگوها وتصاویراست که به شما مخزنی از هنرهای گرافیکی ارائه میدهد که به آسانی میتوانید آنها را بکشید ورهاکنید(برداشتن ازجایی وانتقال آن به جای دیگر) .از آگهی روزنامه ها ومجلات تاتصاویر رسانه های اجتماعی واینفوگرافیک ،رامیتوانید بصورت رایگان در Canvaبسازید.

5.استفاده از Evernote برای سازماندهی

زمان بازاریابی برای کسب وکارتان ،سازمان دهی ضروری است.ایده هاممکن است درهرساعت ازروز به سراغتان آید.اگر شما قادربه سازماندهی و اولویت بندی یادداشت های خود نباشید ،ممکن است قادر به سرمایه گذاری برروی فرصتها نباشید.

Evernote به شما درگرفتن ایده ها،الهامات و گرایشات کمک خواهد کرد،درحالی که همه آنها درمحلی که به راحتی قابل دسترس باشند ذخیره میشود.شما میتوانید درگوشی ،لپ تاب یا تبلت خودتان  به آنها  دسترسی داشته باشیدوآن را ابزاری عالی برای یافتن و ذخیره ایده های محتوا ،جستجوی بازار ،الهامات ذهنی وتجزیه وتحلیل رقابتی می سازد.

6.استفاده از SurveyMonkey برای تضمین بازخورد مشتری

SurveyMonkey یکی از محبوبترین ابزارهای بررسی آنلاین رایگان است . Surveys(نظرسنجی ها)راههای خوبی برای جمع آوری اطلاعات مصرف کنندگان ،تعامل با مشتریان ،کشف گرایشات و تامین دیدگاههای ملموس برای کسب وکار شماست. نرم افزارsurvey Monkey فوق العاده ساده هستند.فقط درچند ثانیه ،شما میتوانید نظرسنجی درباره کسب وکارخودتان را طراحی کنید ،بسازید وانتشار دهید.شما قادرخواهید بودنتایج رادرعقبه تجزیه وتحلیل کنید .

7.استفاده از Mailchimpبرای بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی برای موفقیت بسیاری ازکسب وکارها ضروری است .درحالی که ساختن یک برند درپلتفورم هایی همچون youtube،فیس بوک ،اینستاگرام و توییتر مهم است ،شما با محدودیت های آن کانال محدود شده اید.

با این حال ،ایمیل یک تعامل صمیمی بین برند و مصرف کننده رافراهم میکند ازطریق ارائه ابزاری به شما که برای کنترل موثرمنجربه آموزش به آن نیازدارید. Mailchimp یک ابزار بازاریابی ایمیلی رایگان  عالی است ویکی ازآسانترین ابزاربرای یادگیری افرادجدید است.

  1. استفاده ازsniply برای رشد هک کردن

زمانی که شما بطور منظم از رسانه ای اجتماعی استفاده میکنید ، باید محتوا دیگران را نیزبه اشتراک گذارید ،متخصص قابل اعتماد درصنعت خودتان. به اشتراک گذاری محتوای دیگر تاثیرگذاران درساخت اعتماد با مخاطبتان به شما کمک خواهد کرد.وهمچنین  به ایجادرابطه بامتخصصان صنعت مربوطه کمک میکند.sniply یک ابزارقدرتمند است که به شما اجازه چسباندن یک اقدام برای عمل درهر بخش از محتوایی که به اشتراک میگذارید رامیدهد.بدلیل اینکه محتوایی را که به اشتراک میگذارید دروب سایتی جریان دارد که شما کنترلی برآن ندارید،شانس بسیار کمی وجود دارد برای اینکه بعد ازخواندن مقاله کاربران دوباره سایت شمارا ببینند.بااین حال،Sniplyبه شما اجازه میدهدتادکمه واردشونده یا CTA دردرون چهارچوب که مقاله درآن قرارگرفته رابکاربرید.سپس،به شما کنترل پلتفورم ها وتداوم ترافیک ازمحتوای غیر وابسته که به اشتراک میگذارید را میدهد.

9.استفاده ازScraper برای استخراج محتوا ازصفحات وب .

Scraper به شما اجازه میدهد تا به آسانی محتوا را ازصفحات وب بیرون کشیده وآن را به یک صفحه گسترده اکسل ببرید.این یک روش عالی برای استخراج اطلاعات تماس و اطلاعات رقبا است.زمانیکه شما این اطلاعات را دارید ،میتوانید ازآن برای ساخت لیستهای ایمیل سرد ، موضوعات محتوا ودیگر تاکتیک های بازاریابی مبتنی بر داده استفاده کنید.

10.استفاده ازRapportive برای تامین اطلاعات درست

Rapportive یکی از قویترین ،ابزارهای بازاریابی دیجیتالی رایگان است که میتوانم پیشنهاد دهم .بازاریابی معمولا استقرار گام شما درمقابل شخص درست است و Rapportive به شما درانجام آن کمک میکند.ابزاری که به  gmail شمامتصل میشود وازطریق آزمون وخطا به شما اجازه میدهد تا تقریبا آدرس ایمیل هرکسی را پیداکنید.ابزارهای ومنابع بیشتر درمورد این موضوع وجود دارد.

لیست بالا همه موارد ازایجاد ایده تا ساخت لگو ،بازاریابی ایمیلی وتجسم داده ، را پوشش میدهد ،اما این فقط جزئی از ابزارهای بازاریابی دیجیتالی رایگان که امروزه وجود دارد را فراهم میکند.