تبلیغات خلاق:
5a837148-23d7-4bc1-9525-ea15d2668fba

تیزر تبلیغاتی خلاقانه و زیبای مرسدس بنز که مبتنی بر داستان معروف مسابقه خرگوش و لاکپشت تهیه شده است.