انگیزشی
انوشه انصاری – TED

انوشه انصاری – TED

صحبت های خانم انوشه انصاری در مورد رویا پردازی و اهمیت آن در رشد و رسیدن به خواسته ها …. برداشت از تداکس تهران

انگیزشی
قانون زندگی

قانون زندگی

عاشق باش و بدون چی میخوای از این زندگی تو باید برای زندگی ات برنامه داشته باشی و باید بدونی هدف ات چیه از زندگی تو این دنیا …. زمان و ثانیه برات یک روز…