• تحقیقات بازاریابی
 • تدوین و اجرای برنامه جامع و یکپارچه بازاریابی
 • ایده پردازی و طراحی و اجرای استراتژی خلاق تبلیغاتی
 • طراحی استراتژی پیام تبلیغاتی در تمامی کانال های ارتباطی
 • تدوین متون تبلیغاتی


مشاوره برند

 • انتخاب نام / برند
 • هویت سازی برند شامل هویت استراتژیک، مفهومی، کلامی و بصری
 • ارائه دفترچه هویت برند
 • تدوین و اجرای کمپین رسانه ای (ATL , BTL) در راستای معرفی برند
 • تدوین مفاهیم خلاق پیام (کلامی و تصویری)
 • نظارت بر اجرای صحیح کمپین ها

مشاوره در سال ۹۷
برندینگ
۶۹%

مشاوره کسب و کار

 • در دنیای با نرخ و شتاب تغییرات بسیار زیاد، خصوصا در حوزه کسب و کار، فعالیت می کنیم.
 • عدم اطمینان عجیبی در مورد آینده بر فضای کسب و کارها احاطه پیدا کرده است.
 • بدون نوآوری کسب و کارها قادر به ادامه حیات نخواهند بود.
 • کسب و کارها باید با کانال های جدید بازار و بازاریابی خصوصا وب و رسانه های اجتماعی، خود را وفق دهند.
 • در مورد نحوه سرمایه گذاری و بهره گیری از فناوریهای نوین در کسب و کارها باید با دقت، تصمیم گیری شود
 • در فضای جدید و سراسری رقابتی، کسب و کارها چگونه بتوانند مزیت رقابتی پایدار ارائه کنند
 • مولفه های بسیار مهم تری در مدیریت مالی کسب و کار پر رنگ شده اند
 • استخدام نیروی انسانی باید بسیار هوشمندانه انجام شود

مشاوره کسب و کار در سال ۹۷
مشاوره کسب و کار
۷۱%

دکتر دبیری و نیک ویچیچ