اگر در بازار به دنبال یک فرنچایز هستید، هزاران گزینه پیش رو دارید. کسانی که می خواهند بخشی از یک فرنچایز بشوند باید همه زمینه ها از مهدکودک تا پیتزا، آرایشگاه، باشگاه ورزشی و تاسیسات درمانی را طبقه بندی و بررسی کنند. محدود کردن گزینه ها با وجود این همه موقعیت کار دشواری است. هنگامی […]

بیشتر بخوانید