دانستن این موضع که ذهن انسان قابلیت پردازش میلیون ها داده را دارد و ما تنها از بخش کوچک این دنیای بزرگ استفاده می کنیم واقعا تاسف بار است . داشتن دانش و رویکرد بهره وری آنی از اطلاعات خود می تواند ما را در مسیر بهتر و روشنتری از این واقعیت قرار دهد . […]

بیشتر بخوانید